Życie Podkarpackie nr 25/2017 Życie Podkarpackie nr 25/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 179/2017, Środa 28 czerwca 2017 r., Leona i Ireneusza
Opublikowano
Jarosław, Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości (działek) przeznaczonych do sprzedaży (Sobiecin, Tuczempy, Makowisko)
Urząd Gminy Jarosław
Wójt Gminy Jarosław

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2015.1774 ze zm.), informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości (działek) położonych w miejscowościach: Sobiecin, Tuczempy i Makowisko przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/34/2017 z dn. 05.06.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2017 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. nr 28, tel. (16) 624 86 32.