Życie Podkarpackie nr 42/2017 Życie Podkarpackie nr 42/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 295/2017, Niedziela 22 października 2017 r., Filipa i Kordulii
Opublikowano
Jarosław, Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości (działek) przeznaczonych do sprzedaży (Sobiecin, Tuczempy, Makowisko)
Urząd Gminy Jarosław
Wójt Gminy Jarosław

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU 2015.1774 ze zm.), informuje, że w Urzędzie Gminy Jarosław na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości (działek) położonych w miejscowościach: Sobiecin, Tuczempy i Makowisko przeznaczonych do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Jarosław nr Z/34/2017 z dn. 05.06.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości na stronie internetowej www.jaroslaw.itl.pl/bip/ w zakładce - Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta 2017 lub w Urzędzie Gminy Jarosław, pok. nr 28, tel. (16) 624 86 32.
nr 42/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium