Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży (Pigany)
Urząd Gminy w Sieniawie
Wyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

i n f o r m u j e, że w dniu 07.06.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Rynek 1 oraz w miejscowości Pigany został wywieszony

w y k a z  d z i a ł e k

przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zostaje wywieszony na okres 6 tygodni, tj. do dnia 20.07.2017 r.
Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub mozna uzyskaż w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, tel. 16-622 70 63 wew. 34.