Życie Podkarpackie nr 42/2017 Życie Podkarpackie nr 42/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 293/2017, Piątek 20 października 2017 r., Ireny i Kleopatry
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży (Pigany)
Urząd Gminy w Sieniawie
Wyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

i n f o r m u j e, że w dniu 07.06.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, Rynek 1 oraz w miejscowości Pigany został wywieszony

w y k a z  d z i a ł e k

przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz zostaje wywieszony na okres 6 tygodni, tj. do dnia 20.07.2017 r.
Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub mozna uzyskaż w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, tel. 16-622 70 63 wew. 34.
nr 42/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium