Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o licytacji nieruchomości (Medyka, Siedliska, Dubiecko, Śliwnica Dubiecka)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc (tel. 166751413) ogłasza, że:

w dniu 26.06.2017 r.,o godz. 12.30 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14,w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 704 o pow 0,35 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 132,50 m kw. oraz budynkiem gospodarczym o pow. 100,70 m kw., działkę nr 207 o pow. 0,17 ha, działkę nr 576 o pow. 0,26 ha, położonej: 37-732 Medyka, Siedliska, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PR1P/00013675/6.
Suma oszacowania wynosi 221 880,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 166 410,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 188,00 zł.

w dniu 04.07.2017 r., o godz. 08.30 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 1189/14 o pow. 0,61 ha, położonej: 37-750 Dubiecko, Śliwnica Dubiecka, dla której  Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PR1P/00078403/2.
Suma oszacowania wynosi 15 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 11 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 560,00 zł.

w dniu 04.07.2017 r., o godz. 08.50 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 1189/85 o pow. 0,85 ha, położonej: 37-750 Dubiecko, Śliwnica Dubiecka, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PR1P/00078403/2.
Suma oszacowania wynosi 21 640,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 16 230,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 164,00 zł.

w dniu 04.07.2017 r., o godz. 09.20 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu, ul. Mickiewicza 14, w sali nr 8, odbędzie się pierwsza licytacja:
działki nr 1189/86 o pow. 0,62 ha, położonej: 37-750 Dubiecko, Śliwnica Dubiecka, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o numerze PR1P/00078403/2.
Suma oszacowania wynosi 13 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 300,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub w inny wskazany przez komornika sposób: na konto Bank Zachodni WBK SA O. w Przemyślu 35 15001634 1216 3004 7972 0000 najpóźniej do momentu rozpoczęcia przetargu.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.