Życie Podkarpackie nr 12/2018 Życie Podkarpackie nr 12/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 80/2018, Środa 21 marca 2018 r., Benedykta i Lubomira
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Laszki)
Urząd Gminy w Laszkach
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 6 czerwca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach wykazu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Laszki  przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – Referat Rolnictwa, Gospodarki  terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji lub tel. (16) 6285046 wew. 116.