Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 143/2018, Środa 23 maja 2018 r., Iwony i Dezyderego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o licytacji nieruchomości (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik na podst. art. 953 kpc (tel. 663 004 444) ogłasza, że:

1) w dniu 31.07.2017 r., o godz. 12.30 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja nieruchomości - lokal mieszkalny, położony w Przemyślu przy ul. Grunwaldziej 46/4 o pow. 68,10 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PR1P/00026888/6 wraz z udziałem w 1/4 części nieruchomości wspólnej o nr KW PR1P/00002413/2
Suma oszacowania wynosi 120 691,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 460,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 069,10 zł

2) w dniu 31.07.2017 r., o godz. 13.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 5, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej jako: działka nr 3/29, nr 5003/4 o łącznej pow. 1,25 ha, położonej w miejscowości Żurawica, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PR1P/00054298/8.
Suma oszacowania wynosi 1 271.473,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 847.648,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 127.147,30 zł.

3) w dniu 29.09.2017 r., o godz. 11.20 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonego w Przemyślu przy ul. Opalińskiego 21/24, o pow. użytkowej 32,0 m2.
Suma oszacowania wynosi 70.639,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47.092,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7063,90 zł.

4) w dniu 12.10.2017 r., o godz. 10.30 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja nieruchomości oznaczonej jako działka nr 44, o pow. 0,30 ha, położona w miejscowości Kosztowa, obręb ewidencyjny nr 6, gmina Dubiecko, w całości zaewidencjonowana jako lasy dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PR1P/00074483/8.
Suma oszacowania wynosi 8549,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5699,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 854,90 zł.

5) w dniu 16.10.2017 r., o godz. 09.00 w Sądzie Rejonowym w Przemyślu przy ul. Mickiewicza 14, w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej położonej w Przemyślu przy ul. Skorupki 9/26, składającej się z trzech pomieszczeń gospodarczych o pow. użytkowej 77,09 m2, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW PR1P/00099571/3 wraz z udziałem w 7709/182604 części nieruchomości wspólnej o nr KW PR1P/00098755/0.

Suma oszacowania wynosi 33.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24.750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3300,00 zł.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA O. Przemyśl 40 10204274 0000 1302 0002 6153 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.