Życie Podkarpackie nr 11/2018 Życie Podkarpackie nr 11/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 77/2018, Niedziela 18 marca 2018 r., Cyryla i Edwarda
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] w wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Ostrów) oraz dzierżawę (Nehrybka,Ujkowice)
Urząd Gminy Przemyśl
Wójt Gminy Przemyśl informuje,

że w dniu 18 maja 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwie oraz na stronie internetowej www.gminaprzemysl.home.pl/bip, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oznaczonej według ewidencji gruntów jako: działka nr 722/3 o pow. 0,0138 ha położona we wsi Ostrów. Ponadto w dniu 19.05.2017 r. zostały wywieszone wykazy na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Nehrybka i Ujkowice.