Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 148/2018, Poniedziałek 28 maja 2018 r., Augustyna i Jaromira
Opublikowano
Region
[Wykaz] działek przeznaczonych do sprzedaży (Orzechowce, Bolestraszyce, Kosienice, Maćkowice)
Urząd Gminy Żurawica
WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA

MIEJSCO-
WOŚĆ
NU-
MER
DZIAŁ-
KI
POWIERZ-
CHNIA
(ha)
PRZEZNA-
CZENIE
WG
PLANU
RODZAJE,
KLASY
I POW.
UŻYTKÓW
W
DZIAŁCE
NR KSIĘGI
WIECZY-
STEJ
CENA
WYWO-
ŁAW-
CZA
[ZŁ]
Orzechowce 568/4 0,0007 Brak MPZP Dr PR1P/00096605/0 581,00
568/5 0,0027 PR1P/00096605/0
862/2 0,0001 PR1P/00016585/9
Bolestraszyce 1564/11 0,0304 Brak MPZP Ps III PR1P/00055145/8 6 353,00
1564/13 0,0106 Ps III PR1P/00055145/8 2 423,00
1564/14 0,2922 Ps III PR1P/00055145/8 46 634,00
Kosienice 791 0,4900 Brak MPZP Ł IV - 16 347,00
Maćkowice 1191/1 0,1400 Brak MPZP R IIIa PR1P/00053270/9 25 192,00


Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 18.05.2017 r. do dnia 08.06.2017 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 29.06.2017 r., mogą składać wnioski o nabycie tych działek. W przypadku braku takich wniosków, nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargowej. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 16 671 33 78.