Życie Podkarpackie nr 11/2018 Życie Podkarpackie nr 11/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 77/2018, Niedziela 18 marca 2018 r., Cyryla i Edwarda
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu gruntów do dzierżawy (Święte, Sośnica)
Urząd Gminy Radymno
Wójt Gminy Radymno informuje,
że zostały wywieszone
w siedzibie Urzędu Gminy Radymno, ul. Lwowska 38, tel./fax 16 6282419 i zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Radymno na stronie www.ugradymno.ires.pl wykazy gruntów do sprzedaży: działka nr 635/12 o pow. 0,3042 ha, działka nr 640/2 o powierzchni 0,3106 ha położone w obrębie Zabłotce i wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Sośnica, Święte.