Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazów lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, ul. Piłsudskiego, Monte Cassino (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu przy Rynek 1 i przy ul. Wodnej 11 zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym przez Gminę Miejską Przemyśl lokali mieszkalnych: nr 3 w budynku przy wyb. Piłsudskiego 19, nr 71 w budynku przy ul. Monte Cassino 16A, nr 2 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 57, usytuowanych odpowiednio na działkach nr 1169 w obrębie nr 207, nr 1178 i nr 1191 oraz nr 1176 i nr 1190 – droga wszystkie w obrębie nr 203, nr 1513 w obrębie nr 205.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), mogą składać wnioski o nabycie zbywanych nieruchomości w terminie do dnia 29.06.2017 r.