Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 140/2018, Niedziela 20 maja 2018 r., Bernarda i Bazylego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości do sprzedaży (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl, został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, oznaczonej jako działka nr 651/9 o powierzchni 0,1462 ha i działka nr 651/12 o powierzchni 0,2471 ha obie w obrębie 214 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00108701/1, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 4 lipca 2017 r.