Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 23/2018, Wtorek 23 stycznia 2018 r., Ildefonsa i Rajmunda
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zbieg ul. Gospodarczej i Pustej (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 i Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonej u zbiegu ulic Gospodarczej i Pustej w Przemyślu, na terenie Podstrefy Przemyśl Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 917/3 o powierzchni 3,9680 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00071599/3.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 22 czerwca 2017 r.