Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Region
[V przetarg] ustny na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych (Kalników)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski ogłasza:

V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż trzech lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w budynkach nr 336A i 336B w obrębie Kalników gm. Stubno:
I. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego na II piętrze budynku nr 2 (Kalników 336A) o pow. użytkowej 47,42 m2 obj. KW nr PR1P/00104640/7, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 288/10000 części.
V przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86 .
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 3800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 06 czerwca 2017 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 Kalników 336A – V przetarg”.

II. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku nr 3 ( Kalników 336B) o pow. użytkowej 49,38 m2
obj. KW nr PR1P/00104642/1, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 311/10000 części.
V przetarg odbędzie się wdniu 12 czerwca 2017 r. ogodz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro , pokój nr 86 .
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych tj. 380,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100).
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 3800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, pl. Dominikański 3 lub na rachunek starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 06 czerwca 2017 r.
(włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 Kalników 336B – V przetarg”.

III. Samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3 położonego na I piętrze budynku nr 3 (Kalników 336B) o pow. użytkowej 49,40 m2 obj. Kw nr PR1P/00104644/5, składającego się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c., piwnicy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynków i w działce 2674/45 o pow. 0,6382 ha wynoszącym 311/10000 części.
V przetarg odbędzie się wdniu 12 czerwca 2017 r. ogodz 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, pokój nr 86 .
1. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).
2. Kwota postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych, tj. 400 zł (słownie: czterysta złotych 00/100 ).
3. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. w kwocie 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) należy wpłacić w kasie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3 lub na rachunek Starostwa Powiatowego w Przemyślu nr 37 1930 1318 2740 0701 5854 0007 w Banku Polskiej Spółdzielczości Oddział w Przemyślu do dnia 06 czerwca 2017 r. (włącznie), z zaznaczeniem „sprzedaż lokalu  mieszkalnego nr 3 Kalników 336B – V przetarg”.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. (16) 678 50 54 w. 286 w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500.
Pełna treść ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92 oraz na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w BIP - zakładka ogłoszenia i konkursy, rubryka ogłoszenia o zbyciu mienia.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium