Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 23/2018, Wtorek 23 stycznia 2018 r., Ildefonsa i Rajmunda
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o II licytacji nieruchomości (Ostrów)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że: dnia 13.06.2017 r. o godz. 09.00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 112, odbędzie się druga licytacja działki nr 149/287 o pow. 0,0900 ha, zabudowanaj wolno stojącym, w całości podpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym, murowanym, jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 206,66 m2, z garażem o powierzchni 26,48 m2 w bryle budynku, położonej w miejscowości Ostrów 562, 37-700 Przemyśl, gmina wiejska Przemyśl, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00061052/4.
Suma oszacowania wynosi 605 326,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 403 550,67 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 60 532,60 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w  gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA I O. Przemyśl 03 10204274 2396 0000 2008 3915
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.