Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Region
[Wykaz] działek przeznaczonych do sprzedaży (Bolestraszyce)
Urząd Gminy Żurawica

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA

Miejscowość Nr działki
Powierzchnia
[ha]
Przeznaczenie
wg planu

Rodzaje,
klasy i pow.
użytków
w działce

Numer
Księgi Wieczystej

Cena
wywoławcza
nieruchomości
(netto)

Żurawica

Bolestraszyce
209/11760/32
760/34
760/35
760/36
0,01000,0931
0,1035
0,1070
0,1251
Brak MPZP


Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
B

Ps III
PR1P/00053789/0


PR1P/00109053/0
PR1P/00109053/0
PR1P/00109053/0
PR1P/00109053/0


3 439,00
+ VAT
 


18 902,00
+ VAT
 24 615,00
+ VAT
  22 916,00
+ VAT
 26 760,00
+ VAT


Powyższy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 14.04.2017 r. do dnia 05.05.2017 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 26.05.2017 r., mogą składać wnioski o nabycie tych działek. W przypadku braku takich wniosków, nieruchomości będą sprzedane w drodze przetargowej. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 16 671 33 78.