Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Bolestraszyce)
Urząd Gminy Żurawica
WÓJT GMINY ŻURAWICA
ogłasza I przetarg ustnynieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Bolestraszyce, stanowiących własność Gminy Żurawica

Miejscowość Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji
gruntów

Powierzchnia
[ha]
Przeznaczenie
wg planu

Rodzaje,
klasy i pow.
użytków
w działce

Numer
Księgi
Wieczystej

Cena
wywoławcza
nieruchomości
(netto)
Bolestraszyce
752/162
752/163
752/164
752/165
752/166
752/167
752/169
752/170
752/171
752/172
752/173

 0,0800
 0,0800
 0,0800
 0,0800
 0,0800
 0,1098
 0,0798
 0,0801
 0,0800
 0,0800
 0,1023
Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
Ps III PR1P/00055145/8  18 880,00
 18 880,00
 18 880,00
 18 880,00
 18 880,00
 23 322,00
 15 322,00
 16 100,00
 16 080,00
 16 080,00
 18 506,00

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.


Miejscowość Oznaczenie
nieruchomości
w ewidencji
gruntów

Powierzchnia
[ha]
Przeznaczenie
wg planu

Rodzaje,
klasy i pow.
użytków
w działce

Numer
Księgi
Wieczystej

Cena
wywoławcza
nieruchomości
(netto)
Bolestraszyce 760/24
760/23
760/25
760/26
760/27
760/28
760/29
760/30

 0,1418
 0,1216
 0,1218
 0,1227
 0,1239
 0,1256
 0,1246
 0,1325
 
Tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
Ps III PR1P/00109053/0  30 912,00
 26 509,00
 28 745,00
 28 957,00
  29 240,00
  29 642,00
  25 045,00
  26 633,00

Przetarg odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Żurawica, ul. Ojca św. Jana Pawła II 1, pokój nr 21.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ww. nieruchomości należy wpłacić do dnia 22 maja 2017 r. w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na konto: Bank Spółdzielczy w Żurawicy 36 9113 0004 2001 0000 0127 0004. Wadium wniesione przez osobę, która nie wygra przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg wliczone jest na poczet ceny nabycia. Jeśli osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będącymi przedmiotem przetargu , w przypadku konieczności wznowienia granic potencjalny nabywca zobowiązuje się do wykonania tej czynności na własny koszt. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny. Szczegółowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 lub telefonicznie pod nr 16 671 32 36.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium