Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 144/2018, Czwartek 24 maja 2018 r., Joanny i Zuzanny
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o wynajmie lokalu usługowego z wyposażeniem, ul. Książąt Lubomirskich (Przemyśl)
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska
OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU USŁUGOWEGO (BARU STUDENCKIEGO) WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

PWSW w Przemyślu ogłasza pisemne postępowanie na najem lokalu usługowego małej gastronomi (baru studenckiego) wraz z wyposażeniem w Przemyślu, przy ul. Książąt Lubomirskich 2. Nr referencyjny postępowania: PWSW-DOE/221/09/17

I. Opis lokalu do wynajęcia
Wynajmujący: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejskaw Przemyślu.
Charakterystyka lokalu usługowego: Lokal usługowy (bar studencki) usytuowany jest w budynku PWSW w Przemyślu na terenie Campusu uczelnianego. Na powierzchnię użytkową wynajmowanego lokalu składa się:
- bar studencki z zapleczem kuchennym - 50,89 m2,
- sala konsumpcyjna – 39,12 m2
- magazyn baru – 18,69 m2
Razem: 108,70 m2
Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną – wywiewną.
Wyposażenie baru stanowi:
- piec konwekcyjno-parowy,
- taboret gazowy – 1-palnikowy
- wyposażenie gastronomiczne kuchni – meblowe

II. Wymogi dotyczące terminowości i zakresu realizacji usługi
Termin świadczenia usługi od pon.-pt., w dni wolne w zależności od ustalonych potrzeb obu stron. Menu co najmniej  trzy zestawy obiadowe do wyboru - w tym wegetariańskie.
Termin obowiązywania umowy najmu: od dnia 01.06.2017, na czas określony do 30.09.2018 r.

III. Oferta Najemcy
W ofercie należy wskazać ryczałtową wysokość stawki za wynajem powierzchni baru wraz z wyposażeniem.
Stawka czynszu nie obejmuje opłat eksploatacyjnych: za energię elektryczną, zużycia wody, odprowadzenia ścieków, gaz (rozliczenie wg liczników), ogrzewania lokalu (płatność % faktury w odniesieniu do zajmowanej kubatury) oraz wywozu nieczystości stałych.
Warunki przystąpienia do przetargu: zapoznanie się ze stanem technicznym lokalu oraz złożenie pisemnych oświadczeń oraz dokumentów:
o zapoznaniu się i akceptacji stanu technicznego przedmiotu najmu - oświadczenie,
o zapoznaniu się z treścią projektu umowy najmu - oświadczenie,
dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej CEiDG lub KRS oferenta
Z warunkami lokalowymi oraz projektem umowy najmu można zapoznać się w dni robocze w godz. 09.00-13.00
Kontakt: Kolegium Techniczne, przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1E - pok. 3.26.
Nr tel. 16 735 51 21, e-mail: przetargi@pwsw.pl
Termin i miejsce składania i otwarcia ofert:
Oferty w zaklejonych kopertach z napisem na kopercie: „Wynajem – Baru” należy składać do dnia 15.05.2017 r. do godz. 9.00 osobiście lub drogą pocztową na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, ul. Książąt Lubomirskich 6, 37-700 Przemyśl.
Jedna złożona ważna oferta wystarczy do zawarcia umowy najmu.
PWSW W PRZEMYŚLU ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.