Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości (Dobra, Leżachów)
Urząd Gminy Sieniawa
Wyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Dobra, Leżachów stanowiące własność Gminy Sieniawa, nieobciążonych prawem osób trzecich.

1. Przedmiotem przetargu jest:
- działka leśna położona w Dobrej, oznaczona w ewidencji gruntów nr 501/1 o pow. 2,23 ha, ujawniona w KW PR2R00000515/1
cena wywoławcza wynosi 100 000,00 zł wadium wynosi 10 000,00 zł
- działka leśna położona w Leżachowie, oznaczona w ewidencji gruntów nr 122 o pow. 5,26 ha, ujawniona w KW PR2R00009673/9
cena wywoławcza wynosi 188 000,00 zł wadium wynosi 18 800,00 zł

2. Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie o godz. 10°°.

3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie gotówką wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej do Kasy tutejszego Urzędu lub na rachunek bankowy nr 09 9162 1010 2003 1500 0316 0002 Bank Spółdzielczy w Rzeszowie o. Sieniawa w terminie do dnia 22.05.2017 r., z zastrzeżeniem warunku, że w przypadku wpłat wadium przelewem liczy się termin wpływu środków na ww. konto do dnia 22.05.2017 r.

4. Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu i wsi Dobra, Leżachów oraz zamieszczone na stronie internetowej Gminy Sieniawa - przetargi i bip.sieniawa.pl

5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu pok. nr 17 lub pod nr. tel. 16 622 70 63 wew. 34.