Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży (Dobra)
Urząd Gminy Sieniawa
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA
i n f o r m u j e,

że w dniu 19.04.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1 oraz w miejscowości Dobra został wywieszony w y k a z   d z i a ł e k  przeznaczonych do sprzedaży bez przetargu na powiększenie działek sąsiednich.
Wykaz zostaje wywieszony na okres 6 tygodni, tj. do dnia 31.05.2017 r.
Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, tel. 16-622 70 63 wew. 34 .
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium