Życie Podkarpackie nr 46/2017 Życie Podkarpackie nr 46/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 324/2017, Poniedziałek 20 listopada 2017 r., Feliksa i Anatola
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne (Walawa)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 i miejscowości Walawa został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w roku 2017, ujętej w Zarządzeniu nr 33/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 06 kwietnia 2017r., a dotyczące nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Walawa, jako działka nr 149/20 o pow. 0,2618 ha przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne.
nr 46/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium