Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 170/2018, Wtorek 19 czerwca 2018 r., Gerwazego i Protazego
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży pod budownictwo jednorodzinne (Walawa)
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły przy ul. Przemyskiej 3 i miejscowości Walawa został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w roku 2017, ujętej w Zarządzeniu nr 33/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 06 kwietnia 2017r., a dotyczące nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Walawa, jako działka nr 149/20 o pow. 0,2618 ha przeznaczonej pod budownictwo jednorodzinne.