Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 22/2018, Poniedziałek 22 stycznia 2018 r., Anastazego
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu lokalu przeznaczonego do dzierżawy
Urząd Gminy Orły
Wójt Gminy Orły informuje,

że w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Orły na stronie www.bip.ugorly.pl. oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Orły ul. Przemyska 3 i sołectwie Orły został wywieszony wykaz lokalu przeznaczonego do dzierżawy w 2017 roku Zarządzeniem Nr 29/2017 Wójta Gminy Orły z dnia 30 marca 2017r.