Życie Podkarpackie nr 20/2018 Życie Podkarpackie nr 20/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 142/2018, Wtorek 22 maja 2018 r., Julii i Heleny
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ul. B. Chrobrego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu Rynek 1 oraz Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargów ustnych nieograniczonych, położonych w obrębie 202 m. Przemyśla przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczonych jako:

1. działka nr 2915/38 o powierzchni 0,0358 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4 i działka nr 1522/2 o powierzchni 0,0259 ha nr PR1P/00052512/1,

2. działka nr 2915/37 o powierzchni 0,0562 ha, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00071688/4, działka nr 1522/1 o powierzchni 0,0113 ha i działka nr 1523/2 o powierzchni 0,0043 ha objęte księgą wieczystą nr PR1P/00052512/1.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 19 maja 2017 r.