Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o najmie pomieszczenia w trybie bezprzetargowym (Korytniki)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
ZARZĄD POWIATU PRZEMYSKIEGO

Informuje, że na tablicy ogłoszeń na II piętrze obok p. nr 92 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu przy placu Dominikańskim 3 oraz na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl - strony BIP zamieścił na okres od dnia 12 kwietnia 2017 r. do dnia 04 maja 2017 r. wykaz o przeznaczeniu do najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym na rzecz Orange Polska SA pomieszczenia o pow. 5 m kw. w budynku nr 14 w Korytnikach usytuowanego na dz. nr 1595/5 o pow. 2,20 ha stanowiącego własność Powiatu Przemyskiego obj. KW. nr PR1P/00085810/0, gmina Krasiczyn, powiat przemyski, Bliższe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonej do najmu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografi i, Katastru Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w pokoju nr 86 – II piętro – plac Dominikański 3 w Przemyślu lub telefonicznie pod numerem 16 678 50 54 wew. 286 w godzinach od 8 do 15.