Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Region
[Zawiadomienie] o ogłoszeniu III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości (Dobkowice)
Urząd Gminy Chłopice
WÓJT GMINY CHŁOPICE

zawiadamia o ogłoszeniu III przetargu ustnego – nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, tj. działek nr: 198/2 i 198/6 o łącznej pow. 0,0949 ha, położonych w DOBKOWICACH – stanowiących teren byłej zlewni mleka.
Przetarg odbędzie sie w dniu 15 maja 2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Chłopice (I piętro, pok. nr 25).
Pełna treść ogłoszenia zamieszczono na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i sołectw oraz na stronach internetowych: www.bip.chlopice.pl, www.chlopice.pl