Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Zabłotce)
Urząd Gminy Radymno
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Radymno ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Zabłotce stanowiących własność Gminy Radymno objętych PR1J/00057799/5.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radymno nr XLIV/96/2010 z dnia 3 listopada 2010 r. i zarządzeniem nr 120/2016 Wójta Gminy Radymno z dnia 12 października 2016 r.

Działka nr 687 o powierzchni 1,8200 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 62 000,00 zł.
Wadium 7 000,00 zł. Minimalne postąpienie 620.00 zł.

Działka nr 706/2 o powierzchni 0,6000 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 21 000,00 zł.
Wadium 4 000,00 zł. Minimalne postąpienie 210.00 zł.

Działka nr 716/2 o powierzchni 0,7200 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 25 000,00 zł.
Wadium 5 000,00 zł. Minimalne postąpienie 250,00 zł.

Działka nr 729 o powierzchni 1,2600 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 43 000,00 zł.
Wadium 6 000.00 zł. Minimalne postąpienie 430,00 zł.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Radymno ul. Lwowska 38 w dniu 9 maja 2017 r., o godzinie 11.00. w kolejności wg ogłoszenia.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Radymno BS Radymno 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010 do dnia 04.05.2017 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie gminy w tym dniu.
Przy sprzedaży nieruchomości zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego /t.j. DzU z 2012 r. poz. 803 z późn. zm/ Nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny oraz podmioty wskazane w ustawie zamierzające powiększyć gospodarstwo rodzinne do łącznej powierzchni użytków rolnych nie większej niż 300 ha.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Radymno, tel. 16 6282419. Ogłoszenie w całości zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno na stronie /www.ugradymno.ires.pl/ i BIP/www.ugradymno.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radymno od dnia 28.03.2017 r. do 9.05.2017 r. i w miejscowości Zabłotce.