Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 171/2018, Środa 20 czerwca 2018 r., Bogny i Florentyny
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych (Sośnica)
Urząd Gminy Radymno
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU

Wójt Gminy Radymno ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Sośnica stanowiących własność Gminy Radymno.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Radymno nr XII/71/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. i zarządzeniem nr 118/2016 Wójta Gminy Radymno z dnia 12 października 2016 r.
Działka nr 315/4 o powierzchni 0,1735 ha, objęta KW PR1J/00056064/7.
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 47 000,00 zł.
Wadium 5 000,00 zł. Minimalne postąpienie 470,00 zł.
Działka nr 315/5 o powierzchni 0,1857 ha, objęta KW PR1J/00056064/7.
Cena wywoławcza nieruchomości niezabudowanej 50 000,00 zł.
Wadium 5 000,00 zł.
Minimalne postąpienie 500,00 zł.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.
Drugi przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy Radymno ul. Lwowska 38 w dniu 10 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w kolejności wg ogłoszenia.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy Radymno BS Radymno 54 9107 0007 2001 0002 7052 0010 do dnia 4.05.2017 r. z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki znalazły się na koncie gminy w tym dniu.

Szczegółowe informacje dotyczących nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Radymno, tel.16 6282419.
Ogłoszenie w całości zamieszczone jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radymno na stronie /www.ugradymno.ires.pl/ i BIP/www.ugradymno.pl/ oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radymno od dnia 28.03.2017 r. do 10.05.2017 r. i w miejscowości Sośnica.