Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 22/2018, Poniedziałek 22 stycznia 2018 r., Anastazego
Opublikowano
Region
[Wyciąg] z ogłoszenia informującego o wywieszeniu wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży (Czerce, Dybków)
Urząd Gminy Sieniawa
Wyciąg z ogłoszenia
BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIENIAWA

i n f o r m u j e, że w dniu 05.04.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie, ul. Rynek 1 oraz w miejscowościach Czerce i Dybków został wywieszony w y k a z   d z i a ł e k przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz zostaje wywieszony na okres 6 tygodni, tj. do dnia 18.05.2017 r.
Szczegółowe informacje zawiera wykaz lub można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, tel. 16-622 70 63 wew. 34.