Życie Podkarpackie nr 33/2017 Życie Podkarpackie nr 33/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 232/2017, Niedziela 20 sierpnia 2017 r., Bernarda i Sobiesława
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Laszki)
Urząd Gminy Laszki
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 4 kwietnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach wykazu nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Laszki przeznaczonych do dzierżawy na okres do dnia 31 stycznia 2020 r. w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele prowadzenie działalności gospodarczej związanej z odszkodowaniami oraz fundacją „Pomoc Polakom”.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Laszki - Referat Rolnictwa i Gospodarki Terenami lub tel. (16) 6285046 wew. 116.