Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, ul. Wysockiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że wykaz nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej w obrębie 201 przy ul. Wysockiego, oznaczonej jako działka nr 132/15 o pow. 0,1578 ha objęta KW nr PR1P/00072851/5 wraz z udziałem 1/16 niewydzielonej części w działkach nr 132/2 o pow. 0,1741 ha, nr 132/14 o pow . 0,0428 ha i nr 133/5 o pow. 0,1552 ha, objętych KW nr PR1P/00087957/6, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upływa w dniu 5 maja 2017 r.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium