Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 110/2018, Piątek 20 kwietnia 2018 r., Czesława i Agnieszki
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, ul. St. Leszczyńskiego (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicachogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 20, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu www.przemysl.pl, został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Przemyśla, położonej przy ul. Stanisława Leszczyńskiego w Przemyślu, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, oznaczonej jako działka nr 119 o powierzchni 0,1221 ha w obrębie 212 m. Przemyśla, objęta księgą wieczystą nr PR1P/00081756/5.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 4 maja 2017 r.