Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 112/2018, Niedziela 22 kwietnia 2018 r., Leona i Łukasza
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Ogłoszenie] o I licytacji nieruchomości (Żurawica)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik tel. 663 004 444 ogłasza, że: dnia 24.05.2017 r., o godz. 09.45 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej oznaczonej jako: działka nr 3/29 o pow. 1,13 ha, oraz działka nr 5003/4 o pow. 0,12 ha, o łącznej pow. 1,25 ha, położonej w miejscowości Żurawica, dla której Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PR1P/00054298/8.
Działki stanowią łącznie zagospodarowany kompleks zabudowany
- wolno stojącym murowanym, w części parterowym, a w części dwukondygnacyjnym budynkiem przemysłowym z zapleczem biurowo-socjalnym o pow. użytkowej 1471,51 m2,
- wolno stojącą parterową wiatą konstrukcji stalowej ze ścianami osłonowymi z blachy o pow. użytkowej 518,00 m kw.
- wolno stojącym murowanym parterowym budynkiem wagi samochodowej (portierni) o pow. użytkowej 38,67 m kw. znajdującym się w stanie kwalifikującym do rozbiórki oraz
- wolno stojącą półotwartą wiatą składową o pow. użytkowej 107,10 m kw., wraz z urządzeniem i zagospodarowaniem terenu przeznaczonego do ich obsługi.
Dojazd drogą oznaczoną jako ulica Wojska Polskiego. Działki są łącznie ogrodzone. Na działce nr 5003/4 znajduje się otwarta wiata magazynowa oraz transformator kontenerowy, na działce nr 3/29 znajdują się pozostałe budynki i budowle, tj. budynek produkcyjny z częścią biurowo-socjalną, budynek wagi samochodowej (portierni), wiata o konstrukcji stalowej ze ścianami osłonowymi z blachy, wolno stojąca półotwarta wiata składowa (obok budynku produkcyjnego), utwardzenie terenu, ogrodzenie terenu (siatka stalowa), waga samochodowa. Działka posiada pełne uzbrojenie w urządzenia infrastruktury technicznej, tj. przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazu ziemnego, eletechniczne.

Suma oszacowania wynosi 1 271 473,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 953 604,75 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 127 147,30 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.