Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży, ul. Krucza (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu - www.przemysl.pl, został wywieszony wykaz lokalu mieszkalnego nr 1, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Kruczej 1 obj. KW nr PR1P/00107796/6, na działce nr 314 o pow. 0,0250 ha w obrębie 208 miasta Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00074005/4, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), upływa w dniu 08.05.2017 r.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium