Życie Podkarpackie nr 17/2018 Życie Podkarpackie nr 17/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 116/2018, Czwartek 26 kwietnia 2018 r., Marii i Marcelego
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Informacja] o przyjęciu do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl
Urząd Miasta Przemyśla
Prezydent Miasta Przemyśla informuje o przyjęciu do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl.

Opracowanie Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl jest konsekwencją ścisłej współpracy partnerskiej nawiązanej przez 6 gmin, tj. Miasto Przemyśl (rdzeń obszaru) oraz Gminę Krasiczyn, Gminę  Medyka, Gminę Orły, Gminę Przemyśl i Gminę Żurawica (bezpośrednie otoczenie funkcjonalne).
Stosowne uchwały w tym zakresie zostały podjęte przez wszystkie gminy tworzące Miejski Obszar Funkcjonalny:
Uchwała nr 139/2016 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 28 września 2016 r.,
Uchwała nr 124/XVIII/2016 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 23 września 2016 r.,
Uchwała nr XXX/218/16 Rady Gminy Medyka z 20 października 2016 r.
Uchwała nr XXX/149/16 Rady Gminy Orły z dnia 28 października 2016 r.,
Uchwała nr XXIX/144/2016 Rady Gminy Przemyśl z dnia 30 września 2016 r.,
Uchwała nr XXVII/169/16 Rady Gminy Żurawica z dnia 21 października 2016 r.
Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Przemyśl dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
nr 17/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium