Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 114/2018, Wtorek 24 kwietnia 2018 r., Grzegorza i Aleksandra
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] o przeznaczeniu do dzierżawy na cele rolnicze nieruchomości (Ujkowice)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski

reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, II piętro, obok pok. nr 92, na stronie internetowej Powiatu Przemyskiego www.powiat.przemysl.pl - strony BIP w rubryce ogłoszenia i konkursy podrubryce ogłoszenia o zbyciu mienia na okres od 29 marca 2017 do dnia 19 kwietnia 2017 r. zamieszczono wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na cele rolnicze nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Ujkowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1452/30 o pow. 0,59 ha obj. KW nr PR1P/00024653/6. Dział III i IV bez obciążeń. Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro lub pod nr tel. 678-50–54 do 57 wew. 286 w godz. od 8.00–15.30 .