Życie Podkarpackie nr 34/2017 Życie Podkarpackie nr 34/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 235/2017, Środa 23 sierpnia 2017 r., Filipa i Apolinarego
Opublikowano
Region
[Wykaz] nieruchomości do oddania w użyczenie (Orzechowce)
Gmina Żurawica
Wójt Gminy Żurawica
informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie nieruchomości oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 140/2 o pow. 5,01 ha położona w obrębie Orzechowce.