Życie Podkarpackie nr 47/2017 Życie Podkarpackie nr 47/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 326/2017, Środa 22 listopada 2017 r., Marka i Cecylii
Opublikowano
Przemyśl, Region
[Wykaz] nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Witoszyńce, Ostrów, Wapowce, Ujkowice, Stanisławczyk) oraz do dzierżawy (Łuczyce, Ostrów, Grochowce, Witoszyńce)
Gmina Przemyśl
Wójt Gminy Przemyśl informuje,

że w dniu 14 marca 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemyśl, w sołectwach oraz na stronie internetowej www.gminaprzemysl.home.pl/bip, zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oznaczonych według ewidencji gruntów jako:
- działka nr 76/1 o pow. 0,0366 ha położona we wsi Witoszyńce,
- działka nr 149/555 o pow. 0,0691 ha położona we wsi Ostrów,
- działka nr 575 o pow. 0,0559 ha położona we wsi Wapowce.
- współudział wynoszący ½ w działce nr 787 o pow. 0,06 ha położonej w Ujkowicach.
- działka nr 88 o pow. 0,19 ha położona we wsi Stanisławczyk.
Ponadto w dniu 23.03.2017 r. zostały wywieszone wykazy na dzierżawę nieruchomości w miejscowościach Łuczyce, Ostrów, Grochowce i Witoszyńce.
nr 47/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium