Życie Podkarpackie nr 16/2018 Życie Podkarpackie nr 16/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 111/2018, Sobota 21 kwietnia 2018 r., Feliksa i Anzelma
Opublikowano
Region, Przemyśl
[Informacja] o zamieszczeniu wykazu rolniczych nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Siedliska)
Starostwo Powiatowe w Przemyślu
Starosta Przemyski działając w imieniu Skarbu Państwa, informuje,

że od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 04 kwietnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, na II piętrze obok pokoju nr 92, na stronie internetowej www.powiat.przemysl.pl w BIP - zakładka ogłoszenia i konkursy, rubryka ogłoszenia o zbyciu mienia, zamieszczono wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy w przetargu nieograniczonym na czas określony do 3 lat na cele rolnicze nieruchomości Skarbu Państwa położonej w obr. Siedliska gm. Medyka, oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków jako działka 802/99 o pow. 0,1799 ha i o użytku: grunty orne RII, objętej księgą wieczystą nr PR1P/00096472/8.
Przetarg nieograniczony zostanie ogłoszony po dniu 10 kwietnia 2017 r.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru, Gospodarki Nieruchomościami i Mieniem Powiatu Starostwa Powiatowego w Przemyślu, plac Dominikański 3, pokój nr 86, II piętro, tel. (16) 678-50-54 w. 286 w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500.
nr 16/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium