Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Region
[Wykaz] działek przeznaczonych do sprzedaży (Bolestraszyce)
Urząd Gminy Żurawica

WYKAZ DZIAŁEK PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ŻURAWICA, POŁOŻYNCH W OBRĘBIE BOLESTRASZYCE

NUMER DZIAŁKI POWIERZCHNIA (ha)  RODZAJE, KLASY  I POW. UŻYTKÓW W DZIAŁCE NR KSIĘGI WIECZYSTEJ CENA WYWOŁAWCZA (NETTO) ZŁ

752/162 0,0800 Ps III PR1P/00055145/8 18 880,00

752/163 0,0800 Ps III PR1P/00055145/8 18 880,00

752/164 0,0800 Ps III PR1P/00055145/8 18 880,00

752/165 0,0800 Ps III PR1P/00055145/8 18 880,00

752/166 0,0800 Ps III PR1P/00055145/8 18 880,00

752/167 0,1098 Ps III PR1P/00055145/8 23 322,00

752/169 0,0798 Ps III PR1P/00055145/8 15 322,00

752/170 0,0801 Ps III PR1P/00055145/8 16 100,00

752/171 0,0800 Ps III PR1P/00055145/8 16 080,00

752/172 0,0800 Ps III PR1P/00055145/8 16 080,00

752/173 0,1023 Ps III PR1P/00055145/8 18 506,00

760/23 0,1418 Ps III PR1P/00109053/0 30 912,00

760/24 0,1216 Ps III PR1P/00109053/0 26 509,00

760/25 0,1218 Ps III PR1P/00109053/0 28 745,00

760/26 0,1227 Ps III PR1P/00109053/0 28 957,00

760/27 0,1239 Ps III PR1P/00109053/0 29 240,00

760/28 0,1256 Ps III PR1P/00109053/0 29 642,00

760/29 0,1246 Ps III PR1P/00109053/0 25 045,00

760/30 0,1325 Ps III PR1P/00109053/0 26 633,00

Powyższe działki, zgodnie z MPZP, położone są w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 06.03.2017 r. do dnia 27.03.2017 r. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia powyższych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w terminie do dnia 17.04.2017 r., mogą składać wnioski o nabycie tych działek.

Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Żurawica, pok. nr 21 w godzinachpracy Urzędu lub pod nr tel. 16 671 33 78

nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium