Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o II licytacji organiczonego prawa rzeczowego, ul. Krasińskiego (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że:    dnia 26-05-2017 r. o godz. 13:20 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 103, odbędzie się druga licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położone w Przemyślu przy ul. Krasińskiego 27/6,   
- lokal składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc o powierzchni użytkowej 17,00 m2,wraz z przynależną piwnicą.
Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnegonie została ustanowiona Księga Wieczysta.
Suma oszacowania wynosi 47 815,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 31 876,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 781,50 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika PKO BP SA I O\Przemyśl 51 10204274 2396 0000 2088 29.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.