Życie Podkarpackie nr 17/2017 Życie Podkarpackie nr 17/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 117/2017, Czwartek 27 kwietnia 2017 r., Zyty i Teofila
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o I licytacji lokalu mieszkalnego, ul. Rzeczna (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza, że:dnia 12-05-2017 r. o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 103, odbędzie się pierwsza licytacjalokalu mieszkalnego położonego: 37-700 Przemyśl, ul. Rzeczna 8/16, dla którego  Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze  [NKW PR1P/00092123/9wraz z udziałem w 2312/100000 części nieruchomości wspólnej nr działki  1394 w obrębie nr 205 objętej księgą wieczystą nr PR1P/00083170/7.
Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z toaletą o powierzchni użytkowej 48,70 m2, oraz przynależnej piwnicy (łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym wynosi 54,89 m2 ).
Suma oszacowania wynosi 128 772,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 96 579,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 877,20 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:  PKO BP SA I O\Przemyśl 24 10204274 2396 0000 2026 5509.
Suma oszacowania wynosi 128 772,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  96 579,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 877,20 zł w gotówce. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
nr 17/2017
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium