Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o I licytacji nieruchomości, ul. Grunwaldzka (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik (tel. (016) 6757080) ogłasza, że: dnia 12-04-2017r. o godz. 09:00  w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr  5, odbędzie się
pierwsza licytacja
 nieruchomości - lokal mieszkalny, położony w Przemyślu przy ul. Grunwaldziej 46/4. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni i łazienki o powierzchni użytkowej 68,10 m2oraz pomieszczeń przynależnych (łączna powierzchnia użytkowa lokalu wraz z pomieszczeniami  przynależnymi wynosi 79,5600 m2),dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PR1P/00026888/6z lokalem związany jest udział w1/4 części nieruchomości wspólnej o nr  KW PR1P/00002413/2.
Suma oszacowania wynosi 120 691,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    90 518,25 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 12 069,10 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.