Życie Podkarpackie nr 25/2018 Życie Podkarpackie nr 25/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 175/2018, Niedziela 24 czerwca 2018 r., Jana i Danuty
Opublikowano
Przemyśl
[Ogłoszenie] o II licytacji lokalu mieszkalnego, ul. Sportowa (Przemyśl)
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu
OGŁOSZENIE O LICYTACJI
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Wojciech Antoni Kowalik ogłasza,że: w dniu 03-04-2017r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 14 w sali nr 5, odbędzie się
 druga licytacja
lokalu mieszkalnego położonego w Przemyślu przy ul. Sportowej 12/36, 37-700 PrzemyślLokal składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. i, przedpokoju o pow. 43,79 m2 do lokalu przynależy piwnica o pow. 7,41m2, łączna pow. użytkowa wynosi 51,20 m2  dla lokalu Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział VI Ksiąg Wieczystychprowadzi księgę  wieczystą o numerze KW PR1P/00089706/6
Z prawem własności lokalu związany jest udział w 23/1000 części nieruchomości wspólnejo nr  KW PR1P/00039378/2.
Suma oszacowania wynosi 112 430,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  74 953,33 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 243,00 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:PKO BP SA I O\Przemyśl 69 10204274 2396 0000 2047 7711
 
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
nr 25/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium