Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 148/2018, Poniedziałek 28 maja 2018 r., Augustyna i Jaromira
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu gruntów do sprzedaży (Młyny, Duńkowice, Święte, Zamojsce) i do dzierżawy (Budzyń, Ostrów, Święte)
Urząd Gminy Radymno
Wójt Gminy Radymno informuje,

że zostały wywieszone w siedzibie Urzędu Gminy Radymno, ul. Lwowska 38 tel. /fax/ 16 6282419 i zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Radymno na stronie www.ugradymno.ires.pl wykazy gruntów do sprzedaży: działka nr 196/1 o pow. 6,35 ha położona obręb Młyny, działka nr 1293/7 o pow 0,0455 ha, położona obręb Duńkowice, działka nr 493/17 o pow. 0,1064 ha, działka nr 493/18 o pow. 0,0873 ha położone obręb Święte, działka nr 237 o pow. 0,0237 ha obręb Zamojsce, oraz wykazy gruntów przeznaczonych do dzierżawy położone w miejscowościach Budzyń, Ostrów, Święte.