Życie Podkarpackie nr 38/2017 Życie Podkarpackie nr 38/2017

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 263/2017, Środa 20 września 2017 r., Filipiny i Eustachego
Opublikowano
Region
[Informacja] w wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Śliwnica Krasiczyńska, Prałkowce)
Urząd Gminy Krasiczyn
Wójt Gminy Krasiczyn informuje,

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Krasiczynie zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczone do dzierżawy, oznaczone jako część działki nr 453/1 o pow. 0,0500 ha położona w obrębie Śliwnica Krasiczyńska i nieruchomość, oznaczona jako działki nr 53/57 o pow. 0,2000 ha, 53/58 o pow. 0,0600 ha, 53/60 o pow. 0,1100 ha, 53/61 o pow. 0,0800 ha, 53/54 o pow. 0,3300 ha, 53/55 o pow. 0,0600 ha i 53/66 o pow. 0,0100 ha, położone w obrębie Prałkowce.