Życie Podkarpackie nr 8/2018 Życie Podkarpackie nr 8/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 56/2018, Niedziela 25 lutego 2018 r., Wiktora i Cezarego
Opublikowano
Region
[Informacja] o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Lutków, Łowce)
Urząd Gminy Chłopice
WÓJT GMINY CHŁOPICE
INFORMUJE,

że na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Chłopice oraz na stronach internetowych: www.bip.chlopice.pl, www.chlopice.pl w dniach od 09.03.2017 r. do 30.03.2017 r. (tj. 21 dni) został wywieszony wykaz nieruchomości położonych w Chłopicach, Dobkowicach, Jankowicach, Lutkowie i Łowcach przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chłopicach, I piętro, pokój nr 25 lub tel. /16/ 624-00-00 wewn. 25