Życie Podkarpackie nr 8/2018 Życie Podkarpackie nr 8/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 56/2018, Niedziela 25 lutego 2018 r., Wiktora i Cezarego
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu wolnych lokali użytkowych przeznaczonych do najmu (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
INFORMACJA

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na:
- tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego Rynek 1 i ul. Wodna 11,
- tablicy ogłoszeń zarządcy budynku (PGM Sp. z o.o., ul. Kopernika 58) i tablicach ogłoszeń w budynkach administracji (ADM „Centrum”, ul. Słowackiego 12, ADM „Miasto”, ul. Siemiradzkiego 5, ADM „Zasanie”, ul. Grunwaldzka 24) wywieszony został wykaz nr 1 wolnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl lub będących w jej posiadaniu przeznaczonych do najmu.
Umowa najmu zostanie zawarta w drodze aukcji – licytacji, która odbędzie się w dniu 31.03.2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, Rynek 1 – treść ogłoszenia dostępna jest na tablicach ogłoszeń j.w. oraz na stronie internetowej www.przemysl.pl.
Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu (ul. Wodna 11, II piętro, pok. nr 312, nr tel. 16 675 20 55).