Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Przemyśl
[Informacja] o wywieszeniu wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w przetargu nieograniczonym, ul. Łozowa (Przemyśl)
Urząd Miasta Przemyśla
I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, że na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 i ul. Wodna 11, został wywieszony wykaz lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Przemyśl, położonego w budynku przy ul. Łozowej 2, na działce nr 514 o pow. 0,0334 ha w obrębie 207 miasta Przemyśla, objętej KW nr PR1P/00104448/1, przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upływa w dniu 10.04.2017 r.