Życie Podkarpackie nr 24/2018 Życie Podkarpackie nr 24/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 169/2018, Poniedziałek 18 czerwca 2018 r., Marka i Elżbiety
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych (Bobrówka, Laszki, Korzenica)
Urząd Gminy Laszki
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Laszki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Laszki:

Lp.    Obręb,
          Gmina
Nr działek Pow. działek
w ha
Nr KW Cena
wywoławcza
nieruchomości
Wysokość
Wadium
Termin
przetargu
1. Bobrówka,
   gm. Laszki
376/5 0,39 52572/3 28.160,00 zł 2.820,00 zł 05.04.2017 r.
godz. 9.00
05.04.2017 r.
godz. 10.00

2.Laszki,
   gm. Laszki
2725/21 0,3104 57251/2 28.000,00 zł 2.800,00 zł
3.Korzenica,
   gm. Laszki
5/3 0,0521 66549/4 4.400,00 zł 440,00 zł

05.04.2017 r.

godz. 11.00
4.Laszki,
  gm. Laszki
2725/32 0,22 57251/2 20.800,00 zł 2.080,00 zł

05.04.2017 r.

godz. 12.00

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – pokój nr 16.
Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 30 marca 2017 r. na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O. Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto).
Pełne informacje dotyczące nieruchomości gruntowych oraz przetargów zawierają ogłoszenia wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach.
Ogłoszenia o przetargach dostępne są również w Internecie pod adresem www.laszki.itl.pl/bip. Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Laszkach lub tel. (16) 6285046 wew. 116.
nr 24/2018
E-wydanie
elektroniczna wersja
"Życia Podkarpackiego"
w formacie PDF
przeglądaj
Przejdź na wersję Premium
dostęp do pełnych wersji artykułów
e-wydanie
prenumerata wydania papierowego
sprawdź wersję Premium