Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Miękisz Nowy)
Urząd Gminy Laszki
OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Laszki ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wyszczególnionej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Laszki:

Lp. Obręb,
Gmina
Nr działek Pow. działek
w ha
Nr KW Cena
wywoławcza
nieruchomości
Wysokość
Wadium
Termin
przetargu
1. Miękisz Nowy,
gm. Laszki
1130/4 0,43 47660/9 7.000,00 zł 700,00 zł 05.04.2017 r.
godz. 13.00

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach – pokój nr 16.
Wadium jest płatne w pieniądzu do dnia 30 marca 2017 r. na konto Urzędu Gminy Laszki nr 13911310430000000000130022 w Banku Spółdzielczym w Żurawicy O. Laszki (liczy się data wpływu wadium na konto).

Pełne informacje dotyczące nieruchomości gruntowej oraz przetargu zawiera ogłoszenie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również w Internecie pod adresem www.laszki.itl.pl/bip.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy Urzędu Gminy w Laszkach lub tel. (16) 6285046 wew. 116.