Życie Podkarpackie nr 3/2018 Życie Podkarpackie nr 3/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 21/2018, Niedziela 21 stycznia 2018 r., Agnieszki
Opublikowano
Region
[Ogłoszenie] o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy (Wysocko)
Urząd Gminy Laszki
OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Laszki informuje o wywieszeniu z dniem 27 lutego 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Laszkach wykazu nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Wysocko przeznaczonych do dzierżawy na okres 1 roku w formie bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rolne.
Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Laszki – Referat Rolnictwa i Gospodarki Terenami lub tel. (16) 6285046 wew. 116.