Życie Podkarpackie nr 21/2018 Życie Podkarpackie nr 21/2018

Życie Podkarpackie - informacje z regionu Przemyśla, Jarosławia, Lubaczowa, Przeworska

Życie.pl, nr 147/2018, Niedziela 27 maja 2018 r., Jana i Juliusza
Opublikowano
Region
[Informacja] o wykazie lokalu użytkowego do oddania w najem, ul. Piłsudskiego (Sieniawa)
Urząd Miasta i Gminy Sieniawa
Burmistrz Miasta i Gminy Sieniawa

i n f o r m u j e, że wykaz lokalu użytkowego położonego w Sieniawie przy ul. Piłsudskiego 4, w budynku przystanku autobusowego, przeznaczonego do oddania w najem, w drodze przetargu nieograniczonego na okres dłuższy niz 3 lata wywieszono w dniu 01.03.2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 16- 622-73-01 wew. 38.